top of page

סיפורים ושירים

כאן אפשר למצוא בעיקר סיפורים וגם קצת שירים שכתבתי. 

מכתבים מאמריקה

5 פרקים

מתוך יומן מסע שכתבתי במהלך ביקור משפחתי בארה"ב,

יולי-אוגוסט 2022

bottom of page