top of page

סיפורים ושירים

כאן אפשר למצוא בעיקר סיפורים וגם קצת שירים שכתבתי. 

סיפורים

מכתבים מאמריקה

פרקי יומן מסע שכתבתי במהלך ביקור משפחתי בארה"ב,

יולי-אוגוסט 2022

מכתבים מאמריקה 2023

עוד פרקים מביקור נוסף באוגוסט 2023

בערבה, סתיו 2023

bottom of page